Laag BTW tarief van 9%

Voor binnen- en buitenschilderwerk aan panden ouder dan twee jaar die zijn bestemd voor permanente bewoning, berekenen wij het lage BTW-tarief van 9%. De Europese ministers van Financiën hebben 1 februari 2006 ingestemd met het voorstel om het experiment lage BTW-tarief op woningonderhoud te verlengen tot 2011. De verlaging van 19% naar 9%, voordeel waarvan u nu goed gebruik van kunt maken.

nb: Per 1 januari 2019 is het BTW tarief van 6% gewijzigd naar 9%, dit geldt voor alle laag-btw producten en diensten.

Onder het begrip "panden" ouder dan 2 jaar vallen:

  • Woningen in particulier eigendom
  • Huurwoningen van woningcooperaties
  • Aanleunwoningen/bejaardentehuizen
  • Verpleeg- en verzorginstellingen
  • Studentenflats
  • Kloosters, voorzover in gebruik voor permanente bewoning
  • 2e woning, voor zover permante bewoning is toegestaan

Belastingvoordeel bij een rijksmonument

Bent u eigenaar van een rijksmonumentenpand en bent u van plan werkzaamheden aan uw pand te verrichten? Dan kunt u een deel van van de kosten mogelijk aftrekken. De aftrek geldt alleen voor rijksmonumenten, dus niet voor gemeentelijke of provinciale monumenten of panden die deel uitmaken van een beschermd dorps- of stadsgezicht.

Een vraag stellen | Een offerte aanvragen Ontwikkeld door: Adaptix Information Engineering Adaptix Information Engineering.